Mobiele Applicaties

Een centrale rol binnen Internet of Things projecten is weggelegd voor apps. Uiteindelijk zijn mensen een belangrijk aspect in vrijwel elk project. Verreweg de meeste mensen hebben tegenwoordig een smartphone. Als mensen worden gewaarschuwd of als er interactie nodig is met het systeem of met andere mensen in je netwerk dat is hier een app voor.

Ook speelt de app zelf, met al zijn sensoren, vaak een belangrijke rol in het IoT netwerk. Als een van de kernelementen in vrijwel elk IoT project verdient de mobiel applicaties dus voldoende aandacht.

Appontwikkeling

De oprichters van ProActivated hebben allen een achtergrond in appontwikkeling. Vanuit deze achtergrond zijn we de wereld van de sensoren en de big data ingerold.