Big Data

Internet of Things platformen leunen vaak zwaar op kwantiteit. Door op veel punten veel data te verzamelen kunnen de juiste inzichten worden verkregen. Het omgaan met grote hoeveelheden specifieke data vergt een andere aanpak de klassieke relationele data waar we nu vaak mee werken. Bij ProActivated hebben we ons moeten specialiseren op dit gebied. Onze projecten vereisten een andere aanpak.

Voortschrijdend inzicht

Een goede opslag van gegevens is belangrijk. Het is met name van belang dat voortschrijdend inzicht niet direct tot uitdagingen leidt maar dat hier snel op gestuurd kan worden. Data die nu wordt verzameld moet over een paar jaar, in een andere context, nog steeds waardevol blijken te zijn. Op deze manier kunnen diensten blijvend worden aangescherpt.

Machine Learning

De wereld van Artificial Intelligence en Machine Learning verandert in een heel snel tempo. Veel data, van goede kwaliteit is van het grootste belang bij Machine Learning. Als de gebruikte algoritmes worden vernieuwd is het zeer waardevol als de eerder gebruikte data opnieuw gebruikt kan worden.

ProActivated kan hierbij helpen.