Doorstart

ProActivated en Safesens maken een doorstart. In 2020 hebben we besloten onze activiteiten tijdelijk te stoppen. Maar we hebben besloten om onze activiteiten weer op te starten.

In 2020 zorgden meerdere ontwikkelingen er voor dat we de keuze hebben moeten maken om tijdelijk te stoppen. In de jaren daarna was de tijd nog niet rijp voor een doorstart. Eind 2022 kwam daar verandering in. De motivatie bij de originele oprichters begon weer te leven en ook van buiten af herleefde de interesse.

Begin dit jaar hebben we besloten tot een doorstart.

Meer informatie volgt.

matthijs

Author

view all posts